Winkelmandje

0

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Lettertype

Waarom? Daarom! 

 Chris Boer - Dyslexie font

Christian Boer van Dyslexiefont.com heeft een lettertype ontwikkeld dat voor mensen met dyslexie duidelijker is en met minder moeite gelezen kan worden. Naast functionaliteit, is er ook belang gehecht aan de esthetiek: niemand wil een lelijk lettertype. Lettertype ‘Dyslexie’ is het eindresultaat.De letters van het lettertype Dyslexie zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben om ze van elkaar te onderscheiden. Resultaat is betere herkenning van de letters en dus minder leesfouten. 

De boeken en website van uitgeverij Dyslexion maken gebruik van dit speciale lettertype. Met de opmaak van de boeken wordt ook rekening gehouden met een aantal belangrijke regels die het lezen vergemakkelijken. Zo worden er geen afbrekingen gebruikt, dus alleen hele woorden. Daarnaast worden de zinnen zo opgemaakt dat de dingen die bij elkaar horen, ook bij elkaar blijven. Als voorbeeld: het bijvoeglijk naamwoord blijft bij het zelfstandig naamwoord, dus ‘de mooie tuin’ blijft bij elkaar en niet ‘de mooie’ op het einde van een regel en ‘tuin’
op de volgende regel. Ook de opzet van de omslagen houdt rekening met ‘rust’ door duidelijk de titel, in de dyslexie-letter, apart te zetten. 
Het oorspronkelijke omslag wordt vermeld om duidelijk te maken dat het om dit betreffende boek gaat. Doordat alle boeken op deze wijze
zijn opgebouwd ontstaat er een herkenbaar en duidelijk beeld.

 

Dyslexie font  Dyslexie font Dyslexie font  Dyslexie font   Dyslexie font

Door het zwaartepunt van
de letters laag te houden,
wordt voorkomen dat de
letters niet meer 
onderste-boven kunnen
worden gedraaid. 

Naast elkaar krijgen de 
letters door deze zwaardere
onderkant een basislijn.

Door de openingen van
de letters te vergroten,
lijken de letters minder op
elkaar en worden ze
gemakkelijker herkend
aan de vorm.

 

 

Door sommige letters iets
schuin te zetten, enigszins
als geschreven letters,
wordt voorkomen dat ze 
te veel op elkaar lijken.

 

De afstand tussen de letters en
tussen de woorden is aangepast. 
Hierdoor hebben letters èn
woorden meer ruimte.

 

Door de leestekens en
hoofdletters vetter te maken,
wordt duidelijker waar
een zin of onderbreking
begint en eindigt. 

Zo wordt voorkomen dat
het einde en het begin
van een zin aan elkaar
worden gelezen.

 
 Dyslexie font  Dyslexie font  Dyslexie font  Dyslexie font Dyslexie font 

Verwisseling van letters
wordt voorkomen door 
bepaalde letters te voorzien
van langere stokken.

 

Letters die op elkaar lijken
hebben een andere vorm
gekregen en de staart loopt
anders, waardoor de kans
op spiegelen is verminderd.

 

 

Door letters die op elkaar lijken verschillende hoogtes te geven in de letter zelf, wordt het makkelijker om ze uit elkaar te houden.

 

 

Door letters die op elkaar
lijken verschillende hoogtes
te geven, krijgt elke letter
meer een eigen karakter en
worden ze minder snel 
verwisseld.

 

 

Door de hoogte van de 
letter te vergroten maar 
de breedte niet, krijgt de
letter ‘lucht’. 

Dit vergroot de 
herkenbaarheid van
de afzonderlijke letters.